WELKOM 

Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem

Een pastorale eenheid is een gemeenschappelijke werking van parochies met de bedoeling om samen één nieuwe parochie te vormen. In een pastorale eenheid zijn er geen grenzen tussen de parochies. Ze vormen in het pastoraal bezig zijn een eenheid, een ‘nieuwe parochie’.  Op onze site vindt u informatie over onze pastorale eenheid, de verschillende contactpersonen en onze werking. 


Afscheidsviering deken Priester Achiel Roets
Op zondag 29 augustus ging deken Priester Achiel Roets  in de St-Martinuskerk  voor in de afscheidsviering, samen met Pr deken
Lees meer.
Feestdag van O.L.V. Hemelvaart
Onze -Lieve- Vrouw Hemelvaart of Maria-Tenhemelopneming is de katholieke feestdag die we vieren op 15 augustus. We vieren dat Maria
Lees meer.
Viering Priester deken Achiel Roets
uitnodiging viering deken Achiel
Lees meer.
Actief op weg naar de ‘eerste communie’ en het ‘vormsel’, ook in 2021
Door de Corona- pandemie konden de traditionele voorbereidingen voor de ‘Eerste Communie’ en het ‘Vormsel’ niet doorgaan. De catechistengroep werd
Lees meer.
Uitstel Vormsels en eerstecommunie-vieringen 2021
De Vlaamse bisschoppen beslisten om de viering van de vormsels uit te stellen naar september en oktober van 2021. Het
Lees meer.
Afscheid van een sleutelfiguur
Op 1 februari ging onze parochieassistente Marijke Lobel met pensioen. Zij heeft zich 17 jaren vol enthousiasme ingezet, eerst voor
Lees meer.
Onze digitale nieuwsbrief
Naar aanleiding van de goede week en Pasen  werd een digitale nieuwsbrief  van onze Pastorale Eenheid  uitgestuurd. Deze is ook
Lees meer.