17 oktober – Werelddag van verzet tegen armoede

unnamed (1)

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (VN resolutie). Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden.

De campagne wordt getrokken vanuit het Netwerk tegen Armoede, en het thema van 2021 is participatie.

Ergens deel vanuit maken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen zijn noden van iedereen. Zelf kunnen bepalen hoe je die eigen tijd invult, is broodnodig.Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Keuzevrijheid is net een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie.

unnamed (1)

Medestandersgroep ‘samen voor waardigheid’

Medestanders zijn bruggenbouwers die in hun eigen omgeving de stem van mensen in kwetsbare situaties zoals armoede laten weerklinken. Ze zijn solidair met hen, en zien hen in hun waardigheid, met respect voor hun geschiedenis en opgebouwde kennis.
Medestanders komen geregeld samen om ervaringen te delen en elkaar te bevragen, zich te laten inspireren door teksten, een film, een spreker, een getuigenis, bezoeken, … en elkaar te ondersteunen en bemoedigen.

Interesse? Vragen?

Activiteit :  gratis filmavond met nabespreking :“Take good care of my baby”

DONDERDAG 14 OKTOBER 2021  19:30 – 21:00 Spikkerelle Avelgem

 De filmvoorstelling kadert in de Werelddag van verzet tegen Armoede die jaarlijks plaatsvindt op 17 oktober.Op die dag brengen diverse (armoede)organisaties de strijd tegen armoede onder de aandacht van het grote publiek.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.