Actief op weg naar de ‘eerste communie’ en het ‘vormsel’, ook in 2021

Door de Corona- pandemie konden de traditionele voorbereidingen voor de ‘Eerste Communie’ en het ‘Vormsel’ niet doorgaan. De catechistengroep werd uitgedaagd om op een creatieve, digitale manier toch contact te hebben met de kandidaat ‘Eerste communicanten’ en kandidaat ‘vormelingen’. We schetsen de voorbije beurten:

Voor het vormsel gaven we een eerste opdracht waarbij ze zichzelf aan de hand van hun vingers moesten voorstellen. Wat zijn hun dromen? Wat zijn hun talenten? Naar wie kijken ze op?

VormseL1Vormsel2

Bij de volgende opdracht rond het thema bidden gingen we iets dieper graven. Samen met het gezin bekeken de vormelingen enkele filmpjes van mensen die getuigden over wat bidden voor hen was. Het maken van de gebedsposter was voor sommigen niet evident, maar de vormelingen deden hun uiterste best en ook het resultaat mocht er best zijn.

Vormel3Vormsel4

Maar het meest succesvol was opdracht 3 rond ‘zorgen voor elkaar’ met daaraan het bingospel gekoppeld. De vormelingen vonden deze opdracht super om te doen omdat ze op die manier ook tijdens deze coronatijd ook eens iets voor anderen konden doen.

opweg

Voor de ‘Eerste communie’ was alles afhankelijk van de klastitularis of de godsdienstleerkracht op school, want de ‘Eerste communie’ wordt op school voorbereid.

communie2

Ook daar konden de kinderen via filmpjes, samen met hun ouders op een digitale wijze toegroeien naar hun ‘Eerste communie’. De nieuwsgierigheid van de kinderen werd gewekt met een kerkbezoek.

Communie1

Dank aan alle Communicanten &  Vormelingen, hun ouders, dank aan de leerkrachten & catechisten, dank aan de stuurgroep, voor de voorbereiding op wat in dit speciale jaar gepland staat na de zomervakantie  : de eerste communie & het Vormsel !

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.