Aswoensdag

Gedenk O Mens….

Aswoensdag2

Gebed bij Aswoensdag

Heer onze God, bij het begin van deze veertigdagentijd hebt Gij ons bijeengeroepen om weg uit de sleur van alle dagen, de woestijn in te gaan om onze ziel te zoeken.

Ga mee met ons op deze tocht, inspireer ons en vuur ons aan, zodat we de moed hebben, het niet bij woorden te laten, maar vanuit ons binnenste te werken aan echte verandering, niet voor het oog van de mensen, maar omwille van Uw rijk hier en nu !

Amen.

Aswoensdagvieringen in onze Pastorale Eenheid  op 14 Februari : 10u in Avelgem en 19u in Moen. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.