Bezinning bij 1° zondag van de advent

adventskrans

Duiding : Vandaag begint de advent, meteen ook het begin van een nieuw liturgisch jaar, waarin we lezen uit het evangelie volgens het getuigenis van Marcus.

Met de advent beginnen we een weg van donker naar licht.We vragen God dat Hij met ons meegaat,ons hart verwarmt en ons pad verlicht.De advent is een tijd van ‘hoop’ en ‘verwachting’,van uitzien naar Immanuel, God met ons.

Het is ook een tijd van omzien naar mensen, vooral naar mensen die leven in armoede.Het is een tijd van zoeken naar bouwstenen van gerechtigheid.Met Welzijnszorg en onder het thema ‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’richten we onze blik op goed en veilig wonen.Je ergens thuis voelen, kunnen thuiskomen is een onbetaalbaar goed.Maar helaas ook onbetaalbaar voor veel mensen in armoede.

Openingsgebed van donker naar licht :

We bidden hier om Gods aanwezigheid in zijn Woord en in zijn Brood.

Maar vooraf zetten we onze eerste stappen van donker naar licht.

Laten wij God binnen laten in ons hart.

Weten dat Hij heel veel van ons houdt,

zomaar blij zijn dat Hij er is…

Proberen te houden van alle mensen om ons heen;

delen met anderen,

vooral met kleine en arme mensen,

net zoals Jezus het deed.

Gebed bij de eerste kaars:

God onze Vader,

wij kijken naar de adventskrans.

Eén kaars brandt en geeft wat licht.

Met onze handen dichtbij de kaars

voelen we warmte.

Zo wilt U ook voor de mensen zijn:

Licht en warmte

engel

Wees gegroet Maria.

Vol van genade.

De Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen

En gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus.

Heilige Maria, moeder Gods Bid voor ons, arme zondaars,

Nu en in het uur van onze dood. Amen

Lezingen  : Jes. 63, 16b-17. 19b; 64, 3b-7 , 1 Kor. 1, 3-9

Evangelie Mc. 13, 33-37

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen. “Weest op uw hoede, weest waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is ermee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds laat, of midden in de nacht, bij het hanegekraai of ’s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden. En wat ik tot u zeg, zeg ik tot allen weest waakzaam!”

Een verbluffende uitvoering van een antieke Ierse hymne :   “Wees Gij mijn zicht” – the Irish Blessing

Gebed : 

Wij bidden:

Omdat God liefde is willen we bij hem uitspreken wat er leeft in ons hart…

Bidden wij om een waakzaam en wakker hart

dat God herkent in het gelaat van de ander,

vooral in het gelaat van hen die arm en kwetsbaar door het leven gaan.

Laat ons bidden.

 

Bidden wij om een luisterend en meelevend hart,

dat open staat voor de zorgen en de vragen van medemensen…

Laat ons bidden.

 

Bidden wij om een gelovig en hoopvol hart

waarin plaats is voor een bijbels woord

en een uitzien naar Jezus, midden onder ons…

Laat ons bidden.

 

Bidden wij om met een blij en warm hart

gerechtigheid te oefenen

doorheen onze inzet voor een huis

en een thuis voor iedereen…

Laat ons bidden.

 

Bidden wij voor wat er leeft en gebeurt in onze parochiegemeenschap…

Luister naar ons bidden, neem onze gebeden aan. Amen.

adventskrans

De adventskrans is het symbool bij uitstek om de voorbereiding op Kerstmis vorm te geven.Vier weken lang maken we ons klaar zodat Jezus ook in ons eigen leven geboren mag worden.We laten Jezus toe als hét Licht in ons leven, Gods licht voor alle mensen, vooral voor wie het moeilijk heeft

Met dank aan Marijke Lobel, Parochie-Assistente PE Heilige Familie Avelgem.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.