Kerstmis – 25 december

Eerste lezing: Jesaja 52, 7 – 10:  De vreugdebode

Met vreugde wordt de boodschapper verwelkomd die over de bergen komt aangesneld. Hij komt ons de vrede melden, het goede nieuws dat God ons komt bevrijden. Hij roept ons toe:‘Uw God is koning!’

Hoor! De wachters op de muren roepen het uit. Ze juichen, want ze zien het al van ver met eigen ogen, hoe de Heer naar Jeruzalem terugkeert.

Mensen van Jeruzalem, jubel het uit vanop de ruïnes van de stad,want de Heer komt jullie troosten en maakt Jeruzalem weer vrij.

De Heer toont aan alle volkeren ter wereld de kracht van het liefdesverbond.Daarmee brengt Hij redding voor zijn volk, en bevrijdt Hij het van onrecht en verdrukking.

 

Evangelie: Joh. 1, 1-18 : In het begin

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem ontstaan en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In het woord was leven en dat leven was het licht voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis krijgt het niet in zijn macht.

Johannes de doper werd door God gezonden Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht maar hij moest getuigen van het Licht. Hij zei: ‘Het ware Licht dat iedere mens wil verlichten is in de wereld gekomen. Hij was in de wereld; de wereld is door het licht ontstaan en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Maar allen echter die in Hem geloven gaf Hij het kans kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren.

Het Woord is vlees geworden en heeft bij ons gewoond. Wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de Eniggeboren Zoon, vol goedheid en waarheid. Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep: ‘Deze was het van wie ik zei: Hij die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er voor mij.’ Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen; genade op genade. De Wet werd door Mozes gegeven, Maar Jezus Christus zal goedheid en waarheid brengen. Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren God die dicht bij de Vader is, Hij heeft Hem doen kennen.