Nog geen erediensten in onze Pastorale Eenheid na 13/12/2020

maar, beste mensen, we houden contact in verbondenheid, door volgende alternatieven :

  • De on line zondagsvieringen ism dekenaat Waregem worden warm aanbevolen  (zie kalender hiernaast met link)
  • Verder kan je zoals altijd ook via radio, TV of internet eucharistie meevieren.
  • De kerken blijven open voor persoonlijk gebed.

Verder verwijzen we naar de richtlijn waarvan hieronder de belangrijkste punten Richtlijn3November2020, evenals de beperkte versoepeling tot maximum 15 gelijktijdige kerk-bezoekers vanaf 13dec die ondertussen terug verminderd werd in 2021 tot maximum 4 gelijktijdige bezoekers

“Het ministeriële besluit van de federale regering van zondag 1 november 2020, in het kader van de maatregelen tegen Corona, bepaalt in essentie dat vanaf maandag 2 november dat publieke liturgische vieringen niet zijn toegestaan met uitzondering van:

  1. Uitvaarten die zijn toegestaan met maximaal 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.
  2. Huwelijken die uitsluitend bijgewoond kunnen worden door de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.
  3. Liturgische vieringen die worden opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden kunnen doorgaan met maximaal 10 personen (opnamepersoneel inbegrepen) en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.
  4. De kerken blijven  open voor persoonlijk gebed, daarbij is het eveneens niet toegelaten om georganiseerd samen te komen.”

Vanaf zondag 13 december is een versoepeling van de lockdown voor erediensten met een maximum van 15 aanwezigen, zoals beschreven in de communicatie van de Bisschoppen, maar in onze Pastorale Eenheid zullen nog geen erediensten doorgaan. Het kerkbezoek wordt wel uitgebreid tot een maximum van 15 personen die tegelijk aanwezig zijn, met respect voor de maatregelen, dat ondertussen terug werd verminderd in 2021 tot maximum 4 gelijktijdige bezoekers

Reactie op versoepeling versie 13dec2020(JR)

Dank voor jullie begrip, en in verbondenheid,

het pastoraal team.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.