Voorbeden Pasen

We bidden op dit hoogfeest van Pasen…

 

Bidden we voor alle mensen

die vol enthousiasme getuigenis afleggen

van wat ze in Jezus hebben gevonden.

Dat ze zich niet laten ontmoedigen

als hun woorden weinig indruk maken op anderen.

Dat zij erop vertrouwen dat hun levenshouding

doorslaggevend zal zijn.

 

Bidden we voor mensen die hun dagen slijten

in mensonterende armoede

of in onrecht, hun door medemensen aangedaan.

Dat steeds meer mensen mogen opstaan

om hen daaruit te bevrijden.

 

Bidden we voor hen die gebukt gaan

onder het steeds maar moeten,

een loden last door henzelf of anderen opgelegd.

Dat die steen wordt weggerold,

zodat zij kunnen opstaan en in vreugde en vrede mogen leven.

 

Bidden we voor onszelf

dat we durven getuigen van de vreugde van Pasen,

en dat wij ons, vanuit die vreugde,

in het alledaagse leven durven engageren als enthousiaste christenen.