Bezinning “De verheerlijking van Jezus op de berg Tabor ” 28/2

2de zondag van de vasten

Duiding bij  Marcus 9,2-10  :

Tabor

Anders omgaan met GOD  

 

Toen Petrus, Jacobus en Johannes  (zij waren de eersten die Jezus volgden) samen met Jezus op een berg waren, werd de nauwe relatie tussen God en Jezus duidelijk.

In de lezing van vandaag vertegenwoordigt Elia de profeten en Mozes de wet, de Thora. Daarmee wordt in twee personen eigenlijk de hele heilige Schrift verbeeld.

De verheerlijking op de berg van Jezus is een hoogtepunt in het Evangelie. De stem van God bevestigt de roeping en zending van Jezus. Maar de leerlingen begrijpen er niets van. Het onbegrip van de leerlingen voor de zending van hun meester is een steeds terugkerend thema in het Evangelie van Marcus.

Petrus heeft het beste met Jezus voor als hij voorstelt drie tenten te bouwen. Een tent bouwen heeft voor Joden niets met vakantie en campings van doen. De tent herinnert een gelovige Jood aan het verblijf in de woestijn onder leiding van Mozes. Nog steeds bouwen Joden een maal per jaar een tent op het Loofhuttenfeest, een feest dat zeven dagen duurt. Vaak wordt hiervoor een hut in de tuin of op een balkon gemaakt. Daarbij is het een vereiste dat door de dakbedekking de sterren zichtbaar blijven; vandaar dat het dak met “loof”, bijvoorbeeld riet of dennengroen, afgedekt

H.Braecke schrijft:

Wie de berg opgaat, zich in stilte terugtrekt en zich dicht bij God mag weten en voelen, krijgt uitzicht op wat komen moet.

Dit doet opstaan om naar anderen toe te gaan en Gods droom samen waar te maken.

Bidden wij voor:

Voor degenen die elke dag opnieuw beschikbaar zijn voor anderen.

Voor alle mensen die wanhopig zijn, voor hen die zoveel tegenslag en ellende moeten ondergaan, dat zij kracht krijgen en de moed om verder te leven.

Voor onszelf, dat wij in onze woorden en in onze daden ons laten bezielen door waarachtige liefde, waardoor eenheid en vrede en geluk ontstaat in ons eigen leven en in dat van anderen.

Heer onze God, verhoor ons en verleen aan de mensen die op uw goedheid hopen, de kracht van uw barmhartigheid, in en door Christus Jezus, onze Heer.

Gebed om open oren voor Bijbelse verhalen

Goede God,

In de Bijbel leren we U en Jezus steeds beter kennen.

Ook uw vrienden worden goede bekenden van ons.

Ieder van ons vindt steun bij een ander verhaal.

Dat is fijn

dan kunnen we elkaar vertellen

wat ons leven raakt en voedt

en ons verder helpt op onze levensweg.

Geef ons open oren voor de woorden van de Schrift

en de verhalen die worden voorgelezen

dat vragen wij U in Jezus Naam. Amen.

Vraag ?

Naar welke stemmen in deze wereld luister ik ?

Hoor ik God spreken in mij ?

Heer, vergeef ons dat wij langs uw roepstem leven

niet stil worden en naar U luisteren

moeilijk open staan voor  verandering en bekering.

Heer, laat uw kracht en uw goedheid ons omgeven

zodat wij open staan voor U te ontmoeten.

Bezinning tot slot 

Maak maar gerust plannen

om op de heuvels van geluk je tenten op te slaan.

Maar weet wel dat er een moment is dat je verder moet trekken.

Draag het vergezicht van boven op de heuvel in je

wanneer je straks door het dal verder trekt,

of doorheen bos en struikgewas een nieuwe weg moet zoeken.

Weet dat je dit voorbijgaand geluk nooit blijvend kunt verdedigen,

noch het geluk met God, noch je geluk met mensen.

 

Broederlijkdelen

 

Met dank aan Marijke Lobel, PE Heilige Familie Avelgem.

Schrijf je in voor de  Digitale Nieuwsbrief van onze PE via deze link   http://eepurl.com/hgPDhb

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.