Pinksteren

Pinksteren, Dove, Heilige Geest, Christendom, Christian

Pinksteren is een feest van inSpiratie en van geestdrift die de gemeenschap opbouwt.

Pinkster-evangelie (Johannes 2°, 19-23) : 

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:  20 “Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.  21 Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.”  22 Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest.  23 Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”.

We zingen “Kom o Geest, kom in ons hart”  :

Geest van God, Adem van leven,
Geest van God, Adem van vuur,
Geest van God, Troost en kracht:
U heiligt ons.

1. Kom, o Geest, kom in ons hart;
kom o Geest, wees ons na-bij;
Geest van leven, Geest van moed:
wij zien naar U uit.

2. Kom o Geest van heiligheid
Geest van waarheid kom in ons
Geest van liefde maak ons één
wij zien naar U uit.

3. Kom o Geest, houd ons bijeen
Geest van vuur brand in ons hart.
Kom o Geest maak ons nieuw
wij zien naar U uit.

We bidden : 

Kom, heilige Geest, over allen die het moeilijk hebben om vergeving te schenken, over allen die gebukt gaan onder het gewicht en de wonden van het verleden.
Kom, heilige Geest, over mensen die geen vrede kennen, over mensen die gevangen zitten in wrok, wantrouwen, haat.
Kom, heilige Geest, over allen die het sacrament van het vormsel voorlopig nog niet konden ontvangen.
Kom, heilige Geest, over de leden van mijn gemeenschap met wie ik al zo lang geen eucharistie kon vieren …

Kom heilige Geest en zend vanuit de hemel een straal van uw licht.

Kom vader van de armen,kom gever van gaven,kom licht van de harten.

Beste trooster,heerlijke gast van de ziel,heerlijke verfrissing.

In moeite rust,in stormen stilte,in tranen troost.

O allermooiste licht,vervul het binnenste van het hart van uw gelovigen.

Zonder uw kracht is er niets in de mens, is er geen onschuld.

Was wat vuil is,besproei wat verdord is,genees wat gewond is.

Maak soepel wat verstard is,verwarm wat verkild is,richt wat verdwaald is.

Geef aan uw gelovigen aan hen die op u vertrouwen de zeven heilige gaven.

Geef de verdienste van deugd,geef een heilvol eind,geef eeuwige vreugde.

(Veni Creator SpiritusToegeschreven aan Stephan Langton, aartsbisschop van Canterbury, 13de eeuw. Vertaling: Herwi Rikhof).

Geest-liederen, niet alleen op Pinksteren : 

Naast de eenstemmig liederen uit Zingt Jubilate zijn uiteraard in de loop van de muziekgeschiedenis heel wat componisten met dit thema aan de slag gegaan. Enkele aanraders van hedendaagse componisten. Margaret Rizza staat steeds garant voor heel mooie en zingbare melodieën, en haalbare meerstemmigheid. ‘Silent, surrendered’, ‘Speak Lord’ en ‘Send forth your spirit Lord’ zijn echte aanraders. Wat uitdagender zijn de composities van Morten Lauridsen. De volledige cyclus ‘ Lux aeterna’ is een aanrader, met als vierde werk ‘ Veni Sancte Spiritus’.  En ten slotte een uitbundige, maar eenvoudig te zingen afsluiter: ‘ It’s the Spirit of God’ van Ruth Schram. Liederen genoeg om niet alleen te zingen over de Geest, maar ook te zingen in de Geest. Dat zal een vreugde zijn.

Griet De Meyer,  Sopraan- Zangpedagoge, dirigente en teamlid pastorale eenheid Ster der Zee Koksijde

(Kerknet – CCV 2021)

We doven het licht van de Paaskaars : 

Zoals tijdens de eucharistie-viering op Pinksteren 23/5 , voorgegaan door priester Marc en deken priester Achiel  op het einde van de mis in de St Martinus-kerk werd uitgelegd, doven we op Pinksteren de Paaskaars, 50 dagen nadat we ze  tijdens de Paawake hebben aangestoken.  Het vuur van Pinksteren is nu met ons.

Hieronder de Paaskaarsen van de kerken uit onze Pastorale Eenheid die tijdens de Paaswake werden aangestoken.

Kom o Geest, houd ons bijeen,Geest van vuur brand in ons hart.Kom o Geest maak ons nieuw,wij zien naar U uit.

paaswake AV 4

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.