Uitstel Vormsels en eerstecommunie-vieringen 2021

De Vlaamse bisschoppen beslisten om de viering van de vormsels uit te stellen naar september en oktober van 2021. Het bisdom Brugge koos ervoor om ook de viering van de eerste communie uit te stellen naar volgend schooljaar.

De virologische realiteit is zo onzeker dat het helemaal niet duidelijk is of we kinderen, ouders, grootouders en peters en meters vanaf half april in de kerk zullen kunnen ontvangen. Bovendien hebben de recente aanpassingen van de coronamaatregelen op het vlak van het jeugdwerk ook een grote impact, en maken ze de organisatie van de catechese de komende weken erg moeilijk.

De verdaging van de vieringen is een moeilijke beslissing geweest, maar er is gekozen om nu al duidelijkheid te scheppen en te mikken op een periode waarvan we hopen dat er op het vlak van liturgie, groepsbijeenkomsten met verschillende generaties en vieren in familieverband veel meer mogelijk zal zijn.

De nieuwe data voor de Vormsels en eerstecommunievieringen   :  Uitstel vormsels en eerstecommunievieringen2021

Inschrijvingen voor het Vormsel 2021 verlopen via de link: http://vormsel.heiligefamilieavelgem.be/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.