17 oktober – Werelddag van verzet tegen armoede

Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 17 oktober uit tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (VN resolutie). Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. De campagne wordt getrokken vanuit het Netwerk tegen Armoede, en het … [Read more…]

Aanstellingsviering priester Marc Messiaen en nieuwe team-leden.

Op zondag 5 september 2021, bij stralend nazomerweer, heeft Deken Henk Laridon in de St Martinus-kerk, priester Marc Messiaen aangesteld als pastoor van de Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem, samen met de nieuwe team-leden Tom Dekeyser en Peter Degroote. deken Henk Laridon , priester Marc Messiaen, teamleden Tom Dekeyser & Peter Degroote.

Afscheidsviering deken Priester Achiel Roets

Op zondag 29 augustus ging deken Priester Achiel Roets  in de St-Martinuskerk  voor in de afscheidsviering, samen met Pr deken Henk Laridon, Pr Roger Witdouck, Pr Marc Pollet & Diaken Jan Reynaert 25jaar deken & 50 jaar priesterschap & 75 jaar, een 3voudig jubileum. Meer nieuws over deze viering in Kerk & Leven, hierbij alvast  … [Read more…]

Actief op weg naar de ‘eerste communie’ en het ‘vormsel’, ook in 2021

Door de Corona- pandemie konden de traditionele voorbereidingen voor de ‘Eerste Communie’ en het ‘Vormsel’ niet doorgaan. De catechistengroep werd uitgedaagd om op een creatieve, digitale manier toch contact te hebben met de kandidaat ‘Eerste communicanten’ en kandidaat ‘vormelingen’. We schetsen de voorbije beurten: Voor het vormsel gaven we een eerste opdracht waarbij ze zichzelf … [Read more…]

Uitstel Vormsels en eerstecommunie-vieringen 2021

De Vlaamse bisschoppen beslisten om de viering van de vormsels uit te stellen naar september en oktober van 2021. Het bisdom Brugge koos ervoor om ook de viering van de eerste communie uit te stellen naar volgend schooljaar. De virologische realiteit is zo onzeker dat het helemaal niet duidelijk is of we kinderen, ouders, grootouders … [Read more…]

Afscheid van een sleutelfiguur

Op 1 februari ging onze parochieassistente Marijke Lobel met pensioen. Zij heeft zich 17 jaren vol enthousiasme ingezet, eerst voor de parochie, dan voor de federatie Avelgem, waaraan later de parochies van Spiere-Helkijn en de federatie Zwevegem Sint-Elooi toegevoegd werden, en de laatste jaren voor de pastorale eenheid. Zij mag terugblikken op een bewonderenswaardige weg … [Read more…]

Onze digitale nieuwsbrief

Naar aanleiding van de goede week en Pasen  werd een digitale nieuwsbrief  van onze Pastorale Eenheid  uitgestuurd. Deze is ook beschikbaar via onderstaande link. Wanneer je die aanklikt kan je binnen het venster bovenaan links met de knop “subscribe” je inschrijven voor de volgende digitale nieuwsbrieven. 1° nieuwsbrief  Advent – 4december : https://mailchi.mp/9fe38466c5c3/nieuwsbrief-pe-h-familie-avelgem-3582124 2° nieuwsbrief Kerstmis – 23 december : https://mailchi.mp/921135abe50b/nieuwsbrief-pastorale-eenheid-h-familie-avelgem … [Read more…]