WELKOM 

Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem

Een pastorale eenheid is een gemeenschappelijke werking van parochies met de bedoeling om samen één nieuwe parochie te vormen. In een pastorale eenheid zijn er geen grenzen tussen de parochies. Ze vormen in het pastoraal bezig zijn een eenheid, een ‘nieuwe parochie’.  Op onze site vindt u informatie over onze pastorale eenheid, de verschillende contactpersonen en onze werking. 


Pinksteren
Pinksteren is een feest van inSpiratie en van geestdrift die de gemeenschap opbouwt. Pinkster-evangelie (Johannes 2°, 19-23) :  In de
Lees meer.
heropstart vieringen in onze Pastorale Eenheid in mei
We hernemen  vanaf mei de eucharistievieringen in onze kerken waarbij 15 personen via voorinschrijving aanwezig mogen zijn. Voorlopig kunnen helaas
Lees meer.
Actief op weg naar de ‘eerste communie’ en het ‘vormsel’, ook in 2021
Door de Corona- pandemie konden de traditionele voorbereidingen voor de ‘Eerste Communie’ en het ‘Vormsel’ niet doorgaan. De catechistengroep werd
Lees meer.
Bezinning “Ik ben de goede herder” – 25/4
4de zondag na pasen Ik ben de goede herder Duiding :  “ik ben de goede herder  ” (Johannes 10,11-18) Elke
Lees meer.
Uitstel Vormsels en eerstecommunie-vieringen 2021
De Vlaamse bisschoppen beslisten om de viering van de vormsels uit te stellen naar september en oktober van 2021. Het
Lees meer.
Vacature voltijdse parochieassistent
Vacature voor een voltijdse parochieassistent
Lees meer.
Afscheid van een sleutelfiguur
Op 1 februari ging onze parochieassistente Marijke Lobel met pensioen. Zij heeft zich 17 jaren vol enthousiasme ingezet, eerst voor
Lees meer.
Onze digitale nieuwsbrief
Naar aanleiding van de goede week en Pasen  werd een digitale nieuwsbrief  van onze Pastorale Eenheid  uitgestuurd. Deze is ook
Lees meer.
Kerkbezoek blijft mogelijk
De kerk blijft open voor wie even wil bidden, bezinnen, een kaars ontsteken. Volgens de Corona-richtlijnen  mogen tot 15 mensen
Lees meer.