Weekendviering

WEEKENDVIERING

Het overzicht van de weekendvieringen voor de periode  1 juli 2024 to 22 december 2024 in Avelgem, Outrijve,St.-Denijs,Spiere, Heestert, Waarmaarde, Moen, Otegem,Helkijn is als volgt :Schema vieringen 01 07 tot 22 12 24 versie 12 06 24

Hieruit vind je ook de selectie met de vakantie-regeling voor juli en augustus. Let wel op zondag 21juli is er enkel om 9u een eucharistieviering in St-Denijs, Jubileumviering Priester Roger Witdouck.

vakantieregeling

Van dinsdag tot en met vrijdag is er iedere dag om 8.30 u. een weekdagviering in de kerk van Avelgem

Ook de speciale vieringen  en de gemeenschappelijke nadiensten zijn hierin opgenomen.In iedere weekend viering wordt de voorganger bijgestaan door een lector.

Wie wil aansluiten bij die groep kan contact opnemen met een teamlid van de Pastorale Eenheid.