doopsel

Je kind laten dopen

Van harte proficiat aan jullie lieve ouders, jullie liefde krijgt gestalte in nieuw leven. Telkens als een kind wordt geboren is het een teken dat God nog in de mensen gelooft. Jullie kiezen er ook voor om het te laten dopen; om het laten opnemen in de geloofsgemeenschap, te bidden om de zegen van God en het te begeleiden om te leven in verbondenheid met Hem. We heten je kind nu al van harte welkom.

Waar kan je kind gedoopt worden.

In onze Pastorale Eenheid kan gedoopt worden in alle kerken. Omwille van praktische overwegingen werd hiervoor echter een beurtrol uitgewerkt.

Wanneer kan je kind gedoopt worden.

Er kan gedoopt worden:

– iedere zaterdag om 14u en 15u in een van de kerken volgens de beurtrol;

– iedere zondag om 11u30 in de kerk Avelgem, na de eucharistieviering;

– iedere zondag om 14u in de kerk van Sint-Denijs.

Wie mag je kind dopen.

In onze Pastorale Eenheid zijn er twee priesters (Marc Messiaen en Marc Pollet) en twee diakens (Patrick Denauw en Jan Reynaert) die jullie kind mogen dopen. Indien jullie ervoor kiezen om jullie kind te laten dopen door een andere priester of diaken dan is dit ook mogelijk.

De doop plannen

Om de datum, de kerk en de priester/diaken vast te leggen dien je contact op te nemen met diaken Jan Reynaert (e-mail: jan.smallfox@gmail.com; GSM: 0477/25.07.12). Aan de hand van jullie voorkeuren en binnen de beschikbaarheid van de gekozen kerk en de priester/diaken wordt het meest optimale moment voor de doop vastgelegd.

Wat volgt er dan

Je zal gevraagd worden om de doop schriftelijk te bevestigen aan de hand van enkele documenten die u bezorgd zullen worden. Vóór de doop plaatsvindt zal de priester of diaken die jullie kind zal dopen met jullie contact opnemen om de doopviering concreet voor te bereiden.

We hopen dat deze informatie jullie al een beetje op weg kan helpen.Indien je nog vragen hebt kan je terecht bij de priesters en diakens:

Priesters

Diakens

Marc Messiaen

marc.messiaen@outlook.be

0476/75.62.23

Marc Pollet

priester.pollet.marc@skynet.be

0492/73.29.24

Patrick Denauw

diakengezin@gmail.com

0494/98.41.91

Jan Reynaert

Jan.smallfox@gmail.com

0477/25.07.12