doopsel

U wenst uw kindje te laten dopen. Vooreerst willen we u danken voor die vraag.  Het doet deugd dat ouders die stap met hun kind willen zetten, om welke reden dan ook. Hier willen we u de nodige informatie geven om deze viering goed te plannen en feestelijk te laten verlopen.

1.Praktische planning van de doopselviering : 

De eerste stap is contact opnemen met diaken Jan Reynaert (cf infra) om het tijdstip (datum en uur), de kerk waar je kind zal gedoopt worden en de doopheer, diegene die je kind zal dopen (priester of diaken) te bepalen.

Dopen op ZONDAG  : 2 kerken

  • Avelgem St-Martinus-kerk :  zondag om 11u30 (na de eucharistieviering van 10u30)
  • Sint-Denijs St-Dionysius-Genesius-kerk : zondag van weken met oneven nummer , om 14u. Bij meerdere aanvragen wordt een groepsdoop georganiseerd.

Dopen op ZATERDAG  : alle kerken in beurtrol met telkens 3 kerken waar doopsel kan doorgaan, waarvan er 2 weerhouden worden volgens de keuze van de ouders die eerst hun aanvraag indienen.

(*) De kerk van Spiere is wegens restauratiewerken onbeschikbaar tot het einde van de werken, tijdstip voorlopig niet gekend. De geplande vieringen gaan door in de kerk van Helkijn.

2.Doopselvoorbereiding : 

De volgende stap is het volgen van één avond “doopselvoorbereiding”.

Voorafgaand aan het doopsel wordt – in normale omstandigheden – gevraagd aan de ouders van wie hun eerste kindje gedoopt wordt in onze pastorale eenheid, om één voorbereidingsavond te volgen. Wegens de coronamaatregelen zijn deze voorbereidingsavonden voorlopig opgeschort. De voorbereiding gebeurt in samenspraak met de doopheer die aangewezen werd voor de doopviering.

Voor info en/of reservatie, neem contact op met diaken Jan Reynaert gsm 0477 25 07 12 of via mail jan.smallfox@gmail.com.