Lichtmis

Feest van het Licht . Het feest om weer op weg te gaan naar en met anderen.

Dankbaar om God die leven is en die leven geeft,

dankbaar om de kinderen die ons gegeven zijn.

Lichtmis

Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zoals een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als God niet wijd en zijd

waakt over mij, en over al mijn gangen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid

om als ik val,mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt,

ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft…

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

(ZJ 530)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.