parochie-assistente

Parochieassistente

30 9 2017 (4)

Marijke Lobel

Hoogstraat 36

8580 Avelgem

marijkelobel@skynet.be

056/64 47 06

0492/73 29 22

Als Parochieassistent werd ik na een geëigende opleiding en als lekengelovige, door de bisschop geroepen en gezonden om als gedoopte en gevormde mee te werken in de pastorale zorg van het Bisdom Brugge. Mijn plaatselijke opdracht is, in de pastorale eenheid mee te werken in de liturgie en catechese, administratie en zoveel meer waarvoor geen wijding vereist is. Ik maak deel uit van een pastoraal team onder leiding van deken Achiel Roets. Civielrechtelijk ben ik bedienaar  van de eredienst zoals vermeld in de Grondwet.