Weekendviering / gebedsdiensten

WEEKENDVIERING

Het overzicht van de weekendvieringen voor het voorjaar 2022  tot Pasen is als volgt :

Ook de speciale vieringen zoals Lichtmis, Aswoensdag, de instapvieringen voor de 1° Communie, de Impulsvieringen voor het Vormsel en de gemeenschappelijke nadiensten zijn hierin opgenomen.

overzicht vieringen voorjaar 2022

In iedere weekend viering wordt de voorganger bijgestaan door een lector.
Wie wil aansluiten bij die groep kan contact opnemen met een teamlid van de Pastorale Eenheid.

 

GEBEDSDIENSTEN

  • MOEN: Iedere woensdagavond om 18u30.
  • AVELGEM: Iedere eerste donderdagavond van de maand om 19u30.