Kerk & Leven

De her-abonnering 2023 voor Kerk & Leven in de Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem gebeurt best voor 14 november. Een jaarabonnement kost 49euro (steunabonnement vanaf 60euro). In alle kerken van onze Pastorale Eenheid zijn inschrijvings- en overschrijvingsformulieren beschikbaar.  De overschrijvings-gegevens ziin :

  • rekening nr : BE17 1030 5675 0021  (BIC NICABEBB)
  • begunstigde : VZW Werkgroep K&L 1216 P.E. H. Familie Avelgem
  • mededeling : 384/9248/16676

Meer info over uw abonnement  kan u  bekomen na contact met  JOHAN VERCOUTERE 0495/72.50.64 , Johan.Vercoutere1@Telenet.be

Adreswijzigingen worden best doorgegeven via het secretariaat of via Johan Vercoutere.

Blad niet ontvangen

Het blad wordt normaal gezien door de post geleverd op woensdagmorgen. Wie zijn blad niet ontvangen heeft, kan op donderdagvoormiddag contact nemen met het secretariaat. Tot 11 uur kan dit aan de uitgeverij gemeld worden zodat nog een exemplaar nagestuurd wordt. Men kan ook zelf een melding doen via het online formulier op www.kerkenleven.be/nietontvangen of per mail naar nietontvangen@kerknet.be.

Tekstinzendingen zijn welkom via mail pehfamilie@gmail.com