doopsel

U wenst uw kindje te laten dopen. Vooreerst willen we u danken voor die vraag.  Het doet deugd dat ouders die stap met hun kind willen zetten, om welke reden dan ook. Hier willen we u de nodige informatie geven om deze viering goed te plannen en feestelijk te laten verlopen.

1.Praktische planning van de doopselviering : 

De eerste stap is contact opnemen met het secretariaat het secretariaat om het tijdstip (datum en uur), de kerk waar je kind zal gedoopt worden en de doopheer, diegene die je kind zal dopen (priester of diaken) te bepalen.

Dopen op ZONDAG  : 2 kerken

  • Avelgem St-Martinus-kerk :  zondag om 11u30 (na de eucharistieviering van 10u30)
  • Sint-Denijs St-Dionysius-Genesius-kerk : zondag elke 2 weken (even weken) , om 14u. Bij meerdere aanvragen wordt een groepsdoop georganiseerd.

Dopen op ZATERDAG  : alle kerken in beurtrol met telkens 3 kerken waar doopsel kan doorgaan, waarvan er 2 weerhouden worden volgens de keuze van de ouders die eerst hun aanvraag indienen.

(*) De kerk van Spiere is wegens restauratiewerken onbeschikbaar tot het einde van de werken, tijdstip voorlopig niet gekend. De geplande vieringen gaan door in de kerk van Helkijn.

2.Doopselvoorbereiding : 

De volgende stap is het volgen van één avond “doopselvoorbereiding”.

In de aanloop naar de doopviering van hun kind worden alle ouders die voor het eerst een kind laten dopen uitgenodigd voor een gezamenlijke avond “doopselvoorbereiding”die elke 1° dinsdag van de maand doorgaat in de kerk van Avelgem en geleid wordt  door de plaatselijke doopcatechisten.  De avond start om 20u en duurt ongeveer een uur.

Na een korte kennismakingsronde wordt samen met de ouders nagedacht en in gesprek gegaan over de betekenis en de zin van geloven, sacramenten en, meer specifiek, het doopsel. Er wordt stilgestaan bij de geloofsbeleving met kinderen in het gezin. Daarnaast komen heel wat praktische zaken aan bod zoals het verloop van de viering; wat voorzien de ouders en wat biedt de kerk aan; de mogelijkheid om zelf teksten voor te stellen en een gepersonaliseerd boekje te maken.  Er is voldoende tijd voor vraagstelling en ontmoeting met de andere ouders en de catechisten.

Voor de ouders die voor het eerst een kindje laten dopen  is een deelname aan deze avond een voorwaarde om het doopsel te laten doorgaan.Bij voorkeur zijn beide ouders aanwezig. Ook de dopeling zelf mag er bij zijn. En het zou mooi zijn mochten ook de doopmeter en de dooppeter aanwezig zijn.

Ouders die willen deelnemen aan een doopvoorbereidingsavond schrijven zich vooraf in op het secretariaat van de dekenij het secretariaat.