doopsel

Algemene info

In de pastorale eenheid H. Familie Avelgem kunnen nog doopvieringen doorgaan in tien kerken. Dat vraagt een hele organisatie. In 2020 zijn er nog twee priesters en twee diakens werkzaam. Ook de vrijwilligers die zich inzetten voor parochiegebonden werk worden schaarser. Het risico bestaat dat diegenen die overblijven, overbevraagd worden.

Voor de kerkfabrieken lopen de kosten op terwijl de inkomsten dalen. Een doopviering is gratis, terwijl de kerk wel moet verwarmd worden. Het is dan ook onmogelijk om doopvieringen “à la carte” aan te bieden, op dag en uur naar keuze. Toekomstgericht denkend werd daarom een regeling opgemaakt waarbij elke parochie nog minstens maandelijks aan bod komt. Door te werken met een vast schema, weten onze priesters, diakens en vrijwilligers wanneer ze moeten beschikbaar zijn, maar ook wanneer er op hen geen beroep zal gedaan worden, zodat zij ruimte hebben om privé-initiatieven vast te leggen. Door de doopvieringen elkaar te laten opvolgen op één namiddag en in één of twee kerken, kan er bespaard worden op de verwarming.

Er worden geen uitzonderingen toegestaan op deze regeling. Wie een doopheer uit eigen familie of vriendenkring kent, dient zich te schikken binnen de nieuwe regeling of kan dopen in de parochiekerk van de doopheer.

Hoe ziet de doopregeling er uit?

 • Er is elke zondag mogelijkheid tot dopen om 11.30 u. in de St.-Martinuskerk te Avelgem. Aansluitend op de eucharistieviering van 10.30 u. is de kerk immers reeds verwarmd en is er ook een priester of diaken aanwezig.
 • Op zondag in de weken met even nummer is er mogelijkheid tot dopen om 14.00 u. in de kerk van Sint-Denijs. Indien er meerdere aanvragen zijn voor dezelfde zondag, wordt een groepsdoop georganiseerd.
 • Op zaterdag is er mogelijkheid voor doopvieringen in de 10 kerken van de pastorale eenheid, volgens een beurtsysteem. De doopvieringen op zaterdag hebben plaats om 14.00 u. of 15.00 u.
 • Er worden per zaterdag 3 kerken aangeboden. Er kunnen echter slechts in 2 kerken doopvieringen doorgaan. De keuze van deze kerken wordt bepaald door de ouders die eerst hun aanvraag doen.

De parochies komen in 2019 op zaterdag als volgt aan de beurt:

 • Avelgem – Spiere(gesloten wegens renovatie) – Helkijn – Otegem in weken 1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49
 • Outrijve – Sint-Denijs – Waarmaarde in weken 2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50
 • Avelgem – Heestert – Helkijn in weken 3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43-47-51
 • Outrijve – Moen – Kerkhove in weken 4-8-12-20-24-28-32-36-40-44-48-52

De parochies komen in 2020 op zaterdag als volgt aan de beurt:

 • Avelgem – Spiere(gesloten wegens renovatie) Helkijn – Otegem in weken 1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49
 • Outrijve – Sint-Denijs – Waarmaarde in weken 2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50
 • Avelgem – Heestert – Helkijn in weken 3-7-11-19-23-27-31-35-39-43-47-51
 • Outrijve – Moen – Kerkhove in weken 4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52

* De kerk van Spiere is wegens restauratiewerken onbeschikbaar tot het einde van de werken, tijdstip voorlopig niet gekend. De geplande vieringen gaan door in de kerk van Helkijn.

Doopvoorbereiding

Voorafgaand aan het doopsel wordt gevraagd aan de ouders van wie hun eerste kindje gedoopt wordt in onze pastorale eenheid, om één voorbereidingsavond te volgen. Zonder deze voorbereiding wordt er niet gedoopt. Inschrijven is noodzakelijk. Deze voorbereiding mag reeds tijdens de zwangerschap gevolgd worden.

Vormingsmomenten

 • in 2019:8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december
 • in 2020: 7 januari, 4 februari, 3 maart, 31 maart, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december

telkens om 20.00 u. in het catecheselokaal vooraan in de kerk van Avelgem. Einde voorzien rond 21.15 u.

Reservatie kan enkel via het secretariaat.