Gezinsvieringen met kinderwoorddienst

KinderWoordDienst

Van nature uit zijn kinderen enorm geboeid door mooie vieringen in de kerk. Meer dan wij kunnen vermoeden, zijn kinderen zeer aanspreekbaar voor liturgie waar iets te zien, te horen, te voelen, te smaken en te ruiken is.

De werkgroep KinderWoordDienst doet inspanningen om de liturgie voor kinderen nog meer aanspreekbaar te maken. Daarom willen zij er voor zorgen:

  • dat jonge gezinnen hartelijk onthaald worden en de kinderen vanaf 5 jaar naar het catecheselokaal gebracht worden vooraan links in de kerk
  • dat er apart en aangepaste werking is voor de vormelingen
  • dat een vormeling de Bijbel krijgt van de priester
  • dat de kinderen nà de KWD een kaarsje op het altaar plaatsen
  • dat de kinderen bij het Onze Vader een kring vormen rond het altaar en daarna de vrede wensen aan hun ouders
  • dat de allerkleinsten die nog niet ter communie gaan, een kruisje krijgen
  • dat de kinderen op het einde nog het woord krijgen
  • dat er voor de allerkleinsten inkleurtekeningen liggen in de speelhoek links vooraan

Maandelijks wordt een uitnodiging gemaild of meegegeven aan de kinderen langs de school

De data voor 2019-2020 liggen vast :

Graag ontmoeten we u met de kinderen !

Indien er ouders goede ideeën hebben of willen meewerken neem gerust contact op met Marijke Lobel 056/64 47 06 of marijkelobel@skynet.be  De werkgroep zoekt nog medewerkers.

 

DSCN8027 DSCN8023

DSCN8014 DSCN8024