Voorbeden bij Witte Donderdag

Na het breken van het brood, ging Jezus met enkele leerlingen naar de hof van Olijven. Hij vroeg aan hen om er te waken en te bidden. 

Laten we het vandaag ook stil maken, om nog even te waken en te bidden met Jezus.

 

Bidden we voor alle vluchtelingen in de wereld en in ons eigen land.

Dat zij niet aan hun lot overgelaten worden.Laat hen ervaren, God, dat Gij ons aan elkaar hebt toevertrouwd. Geef dat zij gastvrijheid mogen ondervinden.

Bidden we voor allen die de beker van het lijden moeten drinken, voor mensen die leven met de dood voor ogen.

Laat hen mensen ontmoeten, God, met wie zij zorgen, pijn en angst kunnen delen. Geef dat hun lijden daardoor draaglijker wordt.

Bidden we voor allen die vrijwilligerswerk doen in Kerk en samenleving, mensen die met hart en handen hun talenten ten dienste stellen van anderen.

Laat hun leven erdoor verrijkt worden. Geef dat hun zorg voor mensen uw aanwezigheid aan het licht mag brengen.

Bidden we voor onszelf en onze geloofsgemeenschap.

Dat wij ons brood breken met hen die honger hebben en dat wij als bekers van vriendschap mogen zijn voor hen die lijden. Geef dat we hoop en uitzicht mogen bieden aan elke mens op onze levensweg.

Bidden we op deze Witte Donderdag ook voor onze priesters en diakens.

Dat zij bezield mogen blijven door het Woord van de Heer en dat mogen doorgeven aan allen als een hoopvolle Boodschap. Wij willen voor hen bidden, maar hen ook danken voor hun inzet voor onze geloofsgemeenschap.

Bidden we ook voor onze paus Franciscus die door zijn houding en uitspraken ervan getuigt dat Jezus’ Boodschap een Blijde en Bevrijdende Boodschap is, ook voor de arme mensen.